Tech
Law
Ideas
Tech
Law
Ideas

Blog

News
Η σημασία της ανθρώπινης εποπτείας στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης

instagram

News
Υποχρεώσεις διαφάνειας για διαλογικά γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGpt

instagram

News
Προάγοντας την υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα

instagram

News
Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της ηλεκτρονικής απάτης (Phishing)

instagram

News

instagram

News
Η ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς στις αγωγές από δημόσια έργα και διοικητικές συμβάσεις (126Β ΚΔΔ)

instagram

News
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες προκλήσεις για όλους μας

instagram

News

instagram

News
Η τυποποιημένη ενημέρωση προς τους επενδυτές. Υποχρεώσεις & Παγίδες

instagram

News
Ο έλεγχος καταχρηστικότητας των Γενικών Όρων Συναλλαγής (ΓΟΣ) σε βάρος του επενδυτή

instagram

News
Ευθύνη από διαπραγματεύσεις. Ειρ.Κερκ. 257/2022. Προσύμφωνο με ιδιωτικό έγγραφο. Ακυρότητα συμφωνητικού. Ευθύνη για έξοδα. 

instagram

News
Αποποίηση κληρονομιάς/ Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής

instagram

News
Προσφυγή κατά Καταλογιστικής Απόφασης Επιστροφής αχρεωστήτων παροχών από κληρονόμο – Α184/2021 ΔΠΚερκ – Ουσιώδες κριτήριο ο δόλος του κληρονόμου- Προηγούμενη ακρόαση

instagram

News
Κατάλληλη & Συμβατή Πληροφόρηση κατά την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ζητήματα τυποποιημένης ενημέρωσης και απαλλαγή από την υποχρέωση πληροφόρησης (ΕπΟιΔ 2021, τεύχος 2/2021, σελ. 24 )

instagram

News
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

instagram

News
Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

instagram

News
Θανατηφόρο ατύχημα – Κατολίσθηση εδαφικού όγκου κατά τη διενέργεια εργασιών για την ανέγερση οικοδομής – ΠΠρΚερκ 679/2020  

instagram

News
Προσφυγή κατά προστίμου αδήλωτης εργασίας – Α119/2021 ΔΠΚερκ – Η ύπαρξη προσώπου στην εταιρία δεν συνεπάγεται την ύπαρξη σχέσης εργασίας

instagram

News
Τι δικαιώματα έχω αν θέλω να επιστρέψω ένα προϊόν που έχω παραγγείλει από το Διαδίκτυο

instagram

News
Αναγνώριση Αλλοδαπής Απόφασης Διαζυγίου

instagram

News
Πρέπει να ρυθμίσουμε (περαιτέρω) νομοθετικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

instagram

News
Δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, άσκησης κριτικής & παράθεσης αξιολογικής κρίσης – ΜΠρΚερκ 780/2020

instagram

News
Περιγραφή παραδοθέντων προϊόντων, ορισμένο και ζητήματα απόδειξης &συμπλήρωσης (Ειρ.Κερκ 332/2020)

instagram

News
Ένα απόλυτο «όχι» στην επαναφορά του αγωγόσημου, του Σπ.Σκιαδόπουλου

instagram

News
Νομιμότητα περιβαλλοντικού προστίμου του άρθρου 30 του ν. 1650/1986

instagram

News
Παράνομη Σιωπηρή Απόρριψη Αιτήματος για Επανακαθορισμό Παραλίας (ΣΤΕ 1784/2020)

instagram

News
Παθητική νομιμοποίηση σε αγωγή αποζημίωσης λόγω πώλησης ελαττωματικών προϊόντων στο πλαίσιο σύμβασης franchising [σημ. Σκιαδόπουλου Σ., Τσαχιρίδη Σ. ΕιρΑθ 3634/2019]

instagram

News
Διαφοροποίηση συμβουλής & πληροφορίας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

instagram

News
Εκστρατεία για την στήριξη της συμπατριώτισσας μας Μαίρης

instagram

News
Αστική ευθύνη του Δημοσίου από διοικητικό λάθος ιατρού (ΔΠρωτΘεσ 5515/2020)

instagram

News
Αναγνώριση προσώπου και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

instagram

News
Αποποίηση κληρονομιάς/ Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής

instagram

News
Αναγνώριση και Τροποποίηση Σωματείου (Έγγραφα & Διαδικασία)

instagram

News
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την καταγραφή και αποθήκευση τηλεδιδασκαλίας

instagram

News
Τηλεργασία : Νομικό πλαίσιο & κριτική ανάλυση

instagram

News
Ευθύνη Δήμου, λόγω τραυματισμού νηπίου σε παιδική χαρά (ΔΠΑ 15033/2019 – 105 και 106 ΕισΝΑΚ)

instagram

News
Πέντε λάθη που κάνουμε όταν φοράμε μάσκα

instagram

News
Νέος νόμος 4679/2020 περί εμπορικών σημάτων: ποιές είναι οι αλλαγές και σκέψεις επ’ αυτών.

instagram

News
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

instagram

News
7 χρήσιμες συμβουλές για ποιοτική εργασία εξ αποστάσεως

instagram

News
Κορονοϊός: Πώς να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς άγχος

instagram

News
Οδηγίες για μετακινήσεις πολιτών

instagram

News
Μένουμε σπίτι μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020

instagram

News
Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της χώρας μέχρι και την 27.03.2020

instagram

News
Ο θεσμός του Τραπεζικού Μεσολαβητή

instagram

News
Υποχρεώσεις Τράπεζας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

instagram

News
Καθήκον διερεύνησης & καθοδήγησης του Δικαστηρίου στις καταναλωτικές διαφορές (236 ΚΠολΔ)

instagram

News
Ευθύνη Τράπεζας από την παροχή επενδυτικών συμβουλών (ΤρΕφΑθ 3526/2019)

instagram

News
5 tips για να είσαι περισσότερο παραγωγικός

instagram

News
Μηδενικά επιτόκια, υψηλά τραπεζικά έξοδα

instagram

News
Ίση μεταχείριση ημεδαπών εργαζομένων και διακινούμενων εργαζομένων – Κοινωνικά πλεονεκτήματα – ΔΕΕ υπόθεση c-447/18

instagram

News
Γνωμοδότηση της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί των διατάξεων του ν. 4624/2019

instagram

News
Αντισυνταγματικότητα χορήγησης επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού μόνο σε γυναίκες-μητέρες δικηγόρους και όχι σε άντρες-πατέρες δικηγόρους (ΜονΔΠρΑθ 15908/2019)

instagram

News
Μια αεροπορική εταιρία ευθύνεται για τις βλάβες που προξένησε η ανατροπή ποτηριού με καυτό καφέ, C-532/18 Niki Luftfahrt

instagram

News
Ξενοδοχειακή μίσθωση & σύμβαση allotment (Μον.Εφετ.Κερκ. 134/2019)

instagram

News
Διαδικασία καταχώρησης σήματος

instagram

News
Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

instagram

News
Η ελευθερία του Διαδικτύου μειώνεται σε όλο τον κόσμο

instagram

News
Ελεύθερη διέλευση ανέργων από τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

instagram

News
Νομολογιακός Σχολιασμός ευθύνης Τραπεζών κατά την πώληση ΟΕΔ στο επενδυτικό κοινό ενόψει του PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στο Ελληνικό χρέος)

instagram

News
Ανησυχίες για το Σχέδιο Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

instagram

News
Ανάκληση διορισμού λόγο πλαστού δικαιολογητικού (ανάγκη αιτιολόγησης αιτιώδους σύνδεσης πλαστού δικαιολογητικού & διορισμού)

instagram

News
(Claw back – συμψηφισμός – κατάργηση) Δ.Εφ.Αθ. 2814, 2884/2019

instagram

News
Ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής οφειλών δημοσίων υπαλλήλων στο ν. 3869/2010 (σημείωμα Τσαχιρίδη Σ. και Σκιαδόπουλου Σ. στην ΕπΟιΔ Τεύχος 2/2019)

instagram

News
Εν αναστολή Πολιτικοί Συνταξιούχοι του Δημοσίου διατηρούν το δικαίωμα επιλογής κλάδου ασθενείας στην περίπτωση υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.

instagram

News
Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με ακυρωτική απόφαση ως προς το καταβληθέν πρόστιμο, γεννά αξίωση επιστροφής του, επιδιώξιμη με αγωγή. ΔΠΑ 13571/2018

instagram

News
Αυτοδίκαιη λύση δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης λόγω συμπλήρωσης 60ού έτους ηλικίας-Διακρίσεις λόγω ηλικίας (ΣτΕ Γ΄ Τμ. 222/2019)

instagram

News
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΤΕ Δ΄ ΤΜ. 18/2019 ΕΠΤΑΜ.)

instagram

News
Η ένορκη βεβαίωση μετά το ν. 4335/2015, του Βασιλείου Α. Χατζηιωάννου

instagram

News
Πώς να προστατεύσετε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα

instagram

News
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ – ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ – ΔΩΡΕΑ)

instagram

News
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

instagram

News
Σχέση προστήσεως και ειδικότερα για την αιτιώδη συνάφεια ζημιογόνου περιστατικού & υπηρεσίας

instagram

News
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

instagram

News
Η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” ως κοινή ευθύνη των κρατών για την προστασία του περιβάλλοντος

instagram

News
Διαδικασία Εκκαθάρισης Προσωπικών Εταιριών κατά τον Αστικό Κώδικα και τον ν. 4072/2012

instagram

News
Έννοια και εφαρμοστέο δίκαιο δημόσιων προτάσεων εξαγοράς κινητών αξιών ( take over bids)

instagram

News
Η διαδικασία παραπομπής Υπουργών κατά το Σύνταγμα (άρθ 86 Σ)

instagram

News
Newsletter

instagram

News
Συγκριτική παράθεση προϊσχύσασας έννοιας του καταναλωτή και έννοιας ν. 4512/2018

instagram

News
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

instagram

News
Σημαντικά  ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

instagram

News
31 ερωτήσεις – απαντήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

instagram

News
Την κατοχύρωση δικαιωμάτων των παιδιών σε περιπτώσεις συμβίωσης ομόφυλων κ τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

instagram

News
Κατάλογος Δικαστικών Επιμελητών Αττικής

instagram