Tech
Law
Tax
Tech
Law
Tax

Blog

News
Αντισυνταγματικότητα χορήγησης επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού μόνο σε γυναίκες-μητέρες δικηγόρους και όχι σε άντρες-πατέρες δικηγόρους (ΜονΔΠρΑθ 15908/2019)

ΜονΔΠρΑθ 15908/2019 Αντισυνταγματικότητα χορήγησης επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού μόνο στις γυναίκες-μητέρες δικηγόρους και όχι στους άντρες-πατέρες δικηγόρους. Αριθμός απόφασης: 15908/2019 ΓΑΚ...

News
Μια αεροπορική εταιρία ευθύνεται για τις βλάβες που προξένησε η ανατροπή ποτηριού με καυτό καφέ, C-532/18 Niki Luftfahrt

Απόφαση στην υπόθεση C-532/18 Niki Luftfahrt Μια αεροπορική εταιρία ευθύνεται για τις βλάβες που προξένησε η ανατροπή ποτηριού με...

News
Ξενοδοχειακή μίσθωση & σύμβαση allotment (Μον.Εφετ.Κερκ. 134/2019)

Η παρακάτω απόφαση είναι δημοσιευμένη στην πλατφόρμα ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Μον.Εφετ.Κερκ. 134/2019  Ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotel contract). Χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών υπό...

News
Διαδικασία καταχώρησης σήματος

Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα...

News
Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

Η διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου προβλέπεται  στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως  τροποποιήθηκαν με  το ν. 4055/2012. Το...

News
Η ελευθερία του Διαδικτύου μειώνεται σε όλο τον κόσμο

Όπως έχει ειπωθεί και πλέον έχει εμπεδωθεί από όλους (σε βαθμό εκνευρισμού) το Διαδίκτυο αποτελεί ένα πολυπρόσωπο, δημοκρατικό και...

News
Ελεύθερη διέλευση ανέργων από τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» εφαρμόζει πλέον ορθά την υπ’αρ. ΔΝΣ/οικ.84646/φν393/27-11-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών...

News
Νομολογιακός Σχολιασμός ευθύνης Τραπεζών κατά την πώληση ΟΕΔ στο επενδυτικό κοινό ενόψει του PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στο Ελληνικό χρέος)

Κατά τα πρώτα τρία έτη της Ελληνικής κρίσης χρέους, αποφασίσθηκε επίσημα στη σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης στις 21...

News
Ανησυχίες για το Σχέδιο Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όπως φαίνεται, η πρόσφατη  κατάθεση για δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προσαρμογή στο Γενικό...

News
Ανάκληση διορισμού λόγο πλαστού δικαιολογητικού (ανάγκη αιτιολόγησης αιτιώδους σύνδεσης πλαστού δικαιολογητικού & διορισμού)

Δ.Εφ.Πειρ.Α439/2019 Αριθμός Απόφασης Α439/2019 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α1 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Σ υ ν ε δ ρ ί α...

News
(Claw back – συμψηφισμός – κατάργηση) Δ.Εφ.Αθ. 2814, 2884/2019

Δ.Εφ.Αθ.2414/2019 18ο τμήμα …… Ο συμψηφισμός απαιτήσεων του παρόχου υπηρεσιών υγείας έναντι του ΕΟΠΥΥ, με οφειλές του από “claw...

News
Ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής οφειλών δημοσίων υπαλλήλων στο ν. 3869/2010 (σημείωμα Τσαχιρίδη Σ. και Σκιαδόπουλου Σ. στην ΕπΟιΔ Τεύχος 2/2019)

Δημοσιεύθηκε σημείωμα των Τσαχιρίδη Σωκράτη και Σκιαδόπουλου Σπυρίδωνος  στην Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου, τεύχος 2/2019, σελ. 106 επ. σχετικά με την...

News
Εν αναστολή Πολιτικοί Συνταξιούχοι του Δημοσίου διατηρούν το δικαίωμα επιλογής κλάδου ασθενείας στην περίπτωση υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.

Από το γράμμα τη διάταξης του άρθρου 56 του π.δ/τος 1041/1979 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» σε συνδυασμό με...

News
Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με ακυρωτική απόφαση ως προς το καταβληθέν πρόστιμο, γεννά αξίωση επιστροφής του, επιδιώξιμη με αγωγή. ΔΠΑ 13571/2018

ΔΠΑ 13571/2018, 17ο Τμήμα Σε περίπτωση ακύρωσης πράξης επιβολής προστίμου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον υπόχρεο μαζί...

News
Αυτοδίκαιη λύση δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης λόγω συμπλήρωσης 60ού έτους ηλικίας-Διακρίσεις λόγω ηλικίας (ΣτΕ Γ΄ Τμ. 222/2019)

Δημόσιοι υπάλληλοι – Εκπαιδευτικοί –  Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, λόγω συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας και τριακονταπενταετούς πραγματικής...

News
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΤΕ Δ΄ ΤΜ. 18/2019 ΕΠΤΑΜ.)

Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου – Δικαιώματα των εργαζομένων – Δικαίωμα ελεύθερου χρόνου/ημερήσιας...

News
Η ένορκη βεβαίωση μετά το ν. 4335/2015, του Βασιλείου Α. Χατζηιωάννου

γράφει ο  Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου, Επίκουρος Καθηγητής του Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ. *Μνεία γίνεται πως το εν...

News
Πώς να προστατεύσετε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα

Το 2017 παρατηρήθηκαν περίπου 16,7 εκατομμύρια περιπτώσεις κλοπής ταυτότητας στο διαδίκτυο, πρωτοφανές ποσοστό που ξεπέρασε και αυτό του 2016....

News
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ – ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ – ΔΩΡΕΑ)

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ (ΠΩΛΗΤΗΣ-ΓΟΝΕΑΣ-ΔΩΡΗΤΗΣ) 1) Φορολογική Ενημερότητα (συγκεκριμένα για μεταβίβαση ακινήτου), η οποία εκδίδεται είτε από το taxis εφόσον ο...

News
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου Σύμφωνα με τα άρθρα 134, 135, 136, 173 και 176 του Ν....

News
Σχέση προστήσεως και ειδικότερα για την αιτιώδη συνάφεια ζημιογόνου περιστατικού & υπηρεσίας

Κατά το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλο σε μια υπηρεσία ευθύνεται για...

News
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Στα προσωπικά δεδομένα των παιδιών παρέχεται επιπρόσθετη προστασία , καθώς  δεν γνωρίζουν τους κινδύνους και τις συνέπειες της ανταλλαγής...

News
Η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” ως κοινή ευθύνη των κρατών για την προστασία του περιβάλλοντος

Είναι κοινά αποδεκτό πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα πλέον μείζονα και πολυσυζητημένα θέματα του 21ου αιώνα....

News
Διαδικασία Εκκαθάρισης Προσωπικών Εταιριών κατά τον Αστικό Κώδικα και τον ν. 4072/2012

Η νομοθεσία του 4072/2012 παρέχει στους εταίρους την ευχέρεια να αποκλείσουν την διαδικασία της εκκαθάρισης του νόμου ( ήτοι...

News
Έννοια και εφαρμοστέο δίκαιο δημόσιων προτάσεων εξαγοράς κινητών αξιών ( take over bids)

Οι δημόσιες  προτάσεις εξαγοράς ( take-over bids) αποτελούν ένα νομικό δημιούργημα της αγγλοσαξονικής πρακτικής περίπου από την δεκαετία του...

News
Η διαδικασία παραπομπής Υπουργών κατά το Σύνταγμα (άρθ 86 Σ)

Ανατρέχοντας στα θεμελιώδη νομοθετήματα βλέπουμε ήδη στη διάταξη του άρθρου 86 παρ. 1 εδ. α΄  του Συντάγματος πως «μόνο...

News
Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνεται νομική θεματολογία, ενδιαφέροντα θέματα, φορολογική επικαιρότητα και πολλά!  

News
Συγκριτική παράθεση προϊσχύσασας έννοιας του καταναλωτή και έννοιας ν. 4512/2018

Ο προηγούμενος γενικός ορισμός του προϊσχύσαντος άρθρου 1 παρ. 4α ν. 2251/1994 προστάτευε τον καταναλωτή κάθε φυσικό ή νομικό...

News
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, γνωστές ως Γενικός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων...

News
Σημαντικά  ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ένα από τα εξαιρετικά οικονομικά φαινόμενα που ανέκυψαν αυτή τη δεκαετία είναι χωρίς αμφιβολία οι λεγόμενες «βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω...

News
31 ερωτήσεις – απαντήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Χιλιάδες επιχειρήσεις αναμένεται να αναζητήσουν διέξοδο από την υπερχρέωση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πρόκειται για τον πρόσφατα...

News
Την κατοχύρωση δικαιωμάτων των παιδιών σε περιπτώσεις συμβίωσης ομόφυλων κ τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Την ανησυχία του για τα νομικά και πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών καθώς και για την...