Tech
Law
Ideas
Tech
Law
Ideas
News

Θανατηφόρο ατύχημα – Κατολίσθηση εδαφικού όγκου κατά τη διενέργεια εργασιών για την ανέγερση οικοδομής – ΠΠρΚερκ 679/2020  

ΠΠρΚερκ 679/2020

Θανατηφόρο ατύχημα – Κατολίσθηση εδαφικού όγκου κατά τη διενέργεια εργασιών για την ανέγερση οικοδομής -.

Ευθύνη – Υπαιτιότητα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Το θανατηφόρο γεγονός, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από οποιονδήποτε επιμελή και συνετό, υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες, μέσο άνθρωπο. Έλλειψη οποιασδήποτε αμελούς συμπεριφοράς. Απορρίπτει ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την αγωγή.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σπυρίδωνος Α. Σκιαδόπουλου, δικηγόρου Κέρκυρας ΜΔ Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που παραστάθηκε για λογαριασμό των καλούντων- εναγομένων)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 679/2020

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης κλήσης: _______)

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: _______)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές __________, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ___________, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια, και _________, Πρωτόδικη, και από τη Γραμματέα __________.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την _____ Οκτωβρίου 2019, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης _______/2016 αγωγή, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης _______/2019 κλήση, μεταξύ:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) _____________ και 2) ______________, κατοίκων περιοχής ________ Κέρκυρας ______________, που παραστάθηκαν στο ακροατήριο κατά την αρχική συζήτηση της υπόθεσης διά του πληρεξουσίου τους Δικηγόρου Κέρκυρας Αλέξανδρου-Χρήστου Αυλωνίτη (Α.Μ. Δ.Σ.ΚΕΡΚ. 157), ο οποίος είχε καταθέσει νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις, κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του ν. 4335/2015, δυνάμει των από _______________ εξουσιοδοτήσεων των καλούντων – εναγόμενων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από υπάλληλο του Κ.Ε.Π. Κέρκυρας. Σημειώνεται, ότι, κατά την παρούσα επαναλαμβανόμενη συζήτηση, οι καλούντες – εναγόμενοι παραστάθηκαν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης διά του πληρεξουσίου τους Δικηγόρου Κέρκυρας Σπυρίδωνος Σκιαδόπουλου (Α.Μ. Δ.Σ.ΚΕΡΚ. 536), ο οποίος κατέθεσε επί έδρας προτάσεις και εντός τριών ημερών από την επαναλαμβανόμενη συζήτηση προσθήκη – αντίκρουση, πλην όμως αμφότερα τα δικόγραφα εκτιμώνται, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 237 παρ. 7 ΚΠολΔ, (ως προσθήκες για την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού της επαναλαμβανόμενης συζήτησης.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ ΗΚΛΙΣΗ -ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ___________________, 2) ___________________ και 3) __________________________ Κέρκυρας, που παραστάθηκαν στο ακροατήριο κατά την αρχική συζήτηση της υπόθεσης διά των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων Κέρκυρας ______________, οι οποίοι είχαν καταθέσει νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις, κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του ν. 4335/2015, δυνάμει του από ___________ δικαστικού πληρεξουσίου των καθ’ ων η κλήση – εναγόντων με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τη Δικηγόρο Κέρκυρας ______________. Σημειώνεται, ότι, κατά την παρούσα επαναλαμβανόμενη συζήτηση, οι καθ’ ων η κλήση – ενάγοντες παραστάθηκαν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης διά των ανωτέρω πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, οι οποίοι κατέθεσαν επί έδρας προτάσεις, πλην όμως το δικόγραφο αυτό εκτιμάται, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 237 παρ. 7 ΚΠολΔ, ως προσθήκη για την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού της επαναλαμβανόμενης συζήτησης.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ________________, κατοίκου Κέρκυρας ____________, που παραστάθηκε στο ακροατήριο κατά την αρχική συζήτηση της υπόθεσης διά του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Αθηνών ______________________ και Κέρκυρας ___________, οι οποίοι είχαν καταθέσει νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις, κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του ν. 4335/2015, δυνάμει της από ______________ εξουσιοδοτήσεως του καθ’ ου η κλήση – εναγόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από υπάλληλο του Κ.Ε.Π. Κέρκυρας. Σημειώνεται, ότι, κατά την παρούσα επαναλαμβανόμενη συζήτηση, ο καθ’ ου η κλήση – εναγόμενος παραστάθηκε στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης μετά του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Κέρκυρας _____________, ο οποίος κατέθεσε επί έδρας προτάσεις, πλην όμως το εν λόγω δικόγραφο εκτιμάται, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 237 παρ. 7 ΚΠολΔ, ως προσθήκη για την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού της επαναλαμβανόμενης συζήτησης.

ΟΙ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ζητούν να γίνει δεκτή η από ________ και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως _______ αγωγή τους, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό ______/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να διενεργηθεί τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Νόμιμα, δε, φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με την από ____________ και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως _______/2019 κλήση, η ως άνω αγωγή, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τη με αριθμό κατάθεσης _______ κλήση νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση η με αριθμό κατάθεσης _______ αγωγή των εναγόντων, με την οποία ζητούν, κατόπιν μερικού περιορισμού του αιτήματος τους, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν ο καθένας εις ολόκληρον ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, που προκλήθηκε σ’ αυτούς από το θάνατο του συγγενή τους, _________________: 1) στον πρώτο ενάγοντα, πατέρα του θανόντος, το ποσό των 199.970 ευρώ, 2) στη δεύτερη ενάγουσα, μητέρα του θανόντος, το ποσό των 199.970, μετά την αφαίρεση του ποσού των 30 ευρώ για έκαστο εξ αυτών, από το οποίο παραιτούνται, δοθέντος ότι παραστάθηκαν για το ποσό αυτό ως πολιτικώς ενάγοντες στην ποινική δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας και 3) στην τρίτη ενάγουσα, αδελφή του θανόντος, το ποσό των 100.000 ευρώ και συνολικά το ποσό των 499.940 ευρώ, όλα δε τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της ένδικης αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Περαιτέρω, επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε, κατά την τακτική διαδικασία, η με αριθμό _______________/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να διενεργηθεί τεχνική πραγματογνωμοσύνη από τον διορισθέντα πραγματογνώμονα πολιτικό μηχανικό __________, ώστε αυτός να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα για τα εξής: α) σε τι βάθος και πλάτος έφτασε τελικά η εκσκαφή, ιδίως στο σημείο που έλαβε χώρα η κατολίσθηση, και εάν με βάση τις διαστάσεις της εκσκαφής (γεωμετρικά χαρακτηριστικά-βάθος και πλάτος αυτής), αλλά και τις εδαφικές συνθήκες της θέσης του έργου απαιτούνταν σύστημα προσωρινών μέτρων αντιστήριξης του μετώπου της εκσκαφής για τη διεξαγωγή αυτής και εάν από τη φύση του εδάφους και τις κρατούσες κατά την εκσκαφή συνθήκες ήταν αναγκαία η λήψη των μέτρων αυτών, β) εάν υπήρξε εναλλαγή του εδάφους και των εδαφικών συνθηκών στην πορεία της εκσκαφής και σε περίπτωση καταφατική, εάν η εναλλαγή αυτή καθιστούσε απαραίτητη τη λήψη πρόσθετων μέτρων αντιστήριξης, γ) εάν εμφανίστηκε υγρασία στη διενεργηθείσα εκσκαφή και εάν αυτή καθιστούσε απαραίτητη τη λήψη μέτρων αντιστήριξης, δ) εάν η εναπόθεση των προϊόντων της εδαφικής εκσκαφής στο σημείο που αυτά τοποθετούνταν και στην απόσταση που αυτά εναποθέτονταν σε σχέση με το φρύδι της εκσκαφής συνέβαλαν στην κατολίσθηση του εδαφικού όγκου, καθώς και εάν επηρέασαν το βάθος της εκσκαφής και την ευστάθεια του μετώπου αυτής, ε) εάν ο τρόπος της εκσκαφής με κατακόρυφα πρανή ήταν ο ενδεδειγμένος και σύμφωνος με τους κανόνες της επιστήμης για τη συγκεκριμένη εκσκαφή και εάν η εξέλιξη των εκσκαφών απαιτούσε κατά τους κανόνες της επιστήμης την τροποποίηση του τρόπου εκσκαφής ή τη λήψη αντιστηρικτικών μέτρων και τέλος, στ) ποια ήταν τα αίτια που προκάλεσαν την κατολίσθηση του εδαφικού όγκου και αν αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί σε περίπτωση λήψης μέτρων αντιστήριξης. Ήδη, μετά τη διενέργεια της ανωτέρω πραγματογνωμοσύνης και την κατάθεση της σχετικής έκθεσης στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, πρέπει το Δικαστήριο να προχωρήσει στην έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής, καθόσον αναφορικά με το παραδεκτό και το νόμιμο αυτής, το παρόν Δικαστήριο εξ ολοκλήρου αναφέρεται στις νόμιμες και ορθές σκέψεις της ανωτέρω με αριθμό __________/2017 απόφασης.

Από όλα τα νομίμως και με επίκληση προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα από τη με αριθμό κατάθεσης ______________ έκθεση πραγματογνωμοσύνης του πολιτικού μηχανικού _______________, που διορίσθηκε δυνάμει της με αριθμό ________/2017 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, και τα από _______-2019 σχόλια επί της ανωτέρω πραγματογνωμοσύνης του τεχνικού συμβούλου ____________, που διορίσθηκε με τη με αριθμό _______________ δήλωση διορισμού τεχνικού συμβούλου του εναγόμενου _______ προς τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 392 παρ.1 ΚΠολΔ, από τις με αριθμούς ___________ και __________ ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων _______________ και ________, αντίστοιχα, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Κέρκυρας ________, από τη με αριθμό ___________ ένορκη βεβαίωση του ___________, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών __________, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγοντες με τις προτάσεις τους, καθώς και από τη με αριθμό ________ ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα _________ του _______, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγοντες με την προσθήκη των προτάσεών τους, με πρωτοβουλία των οποίων ελήφθησαν όλες οι ανωτέρω ένορκες βεβαιώσεις, μετά από νόμιμη πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες κλήτευση των αντιδίκων τους (άρθρο 421 και 422 ΚΠολΔ, ως προστέθηκαν με το άρθρ. 1 άρθρο δεύτερο παρ. 3 Ν. 4335/2015), όπως αποδεικνύεται από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες με αριθμούς _____________\ ___-2016, καθώς και με αριθμούς _______-2016 και _____-2016 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, _________, από τις με αριθμούς ______-2016, ______-2016,________-2016 και ________-2016 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων __________, ____________, ___________ και _______________, αντίστοιχα, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας _________, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι εναγόμενοι __________, με πρωτοβουλία των οποίων ελήφθησαν, μετά από νόμιμη πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες κλήτευση των αντιδίκων τους, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς _______________________-2016 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, ___________, από τις με αριθμούς 8_________-2016 και _________-2016 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων _______________ και ________________, αντίστοιχα, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών __________, από τις με αριθμούς ___________- 2016, ___________-2016 και _________-2016 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ________________, _____________ και _____________, αντίστοιχα, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας __________, που επικαλείται και προσκομίζει ο εναγόμενος ___________, καθώς και από τις με αριθμούς ___________-2016 και ________-2016 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ________________ και ___________, αντίστοιχα, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών _______________, που επικαλείται και προσκομίζει ο ίδιος ως άνω εναγόμενος με την προσθήκη των προτάσεών του, με πρωτοβουλία του οποίου ελήφθησαν, μετά από νόμιμη πριν από τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τις βεβαιώσεις κλήτευση των αντιδίκων του, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς ____________-2016 και _________-2016 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, _____________, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η με αριθμό __________ ένορκη βεβαίωση του _________, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας __________, η οποία προσκομίζεται μεν από τον εν λόγω εναγόμενο, πλην όμως δεν την επικαλείται με τις προτάσεις του, αλλά και επειδή λήφθηκε για να χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω δίκη, χωρίς να έχει λάβει χώρα προηγούμενη νόμιμη κλήτευση των αντιδίκων του, οι οποίοι και δεν παραστάθηκαν κατά τη λήψη της (ΑΠ 1231/2002 ΕλλΔνη 44.133), καθώς και από όλα τα έγγραφα, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 339 σε συνδ. με 395 ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων και η με αριθμό _____________/2015 απόφαση και τα ταυτάριθμα με αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας και η με αριθμό ___________/2019 απόφαση και τα ταυτάριθμα με αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας, οι ένορκες καταθέσεις μαρτύρων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, τα έγγραφα της σχηματισθείσας για το ένδικο ατύχημα ποινικής δικογραφίας (ΑΠ 58/1993 ΕλΔ/νη 1995.1108, ΕφΛαμ 51/2013, ΕφΘεσ 1271/2012, ΕφΔωδ 199/2009 ΤΝΠΝΟΜΟΣ), από τις προσκομιζόμενες με επίκληση γνωμοδοτήσεις προσώπων με ειδικές γνώσεις επιστήμης, κατ’ άρθρο 390 ΚΠολΔ, που συνιστούν έγγραφα και εκτιμώνται ελεύθερα (βλ. ΟλΑΠ 8/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 251/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 408/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ), ήτοι από: 1) την από ______________ γεωτεχνική έκθεση του Γεωτεχνικού Πολιτικού Μηχανικού __________, 2) την από ___________ τεχνική έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού ________, γ) την από ________ τεχνική έκθεση – επισκόπηση της __________, 3) την από Φεβρουάριου 2014 τεχνική έκθεση του ___________, 4) τη με αριθμ. πρωτ. ____________ τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του διορισθέντος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος πραγματογνώμονα ___________, 5) την από __________ τεχνική έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού __________, 6) το από 09- 03-2015 σημείωμα του __________, 7) την από __________ τεχνική έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού ________, από τις εξομοιούμενες με τα έγγραφα ως προς την αποδεικτική τους δύναμη φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε (άρθρα 444 αριθμ. 3, 448 παρ. 2, 457 παρ. 4 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 239/2004 ΝοΒ 53, σ. 256), καθώς και από τις ομολογίες των διαδίκων, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία κατωτέρω, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το φθινόπωρο του έτους 2010, ο εναγόμενος ____________ ανέθεσε στον εναγόμενο __________, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, διατηρώντας τεχνικό γραφείο στην πόλη της Κέρκυρας, τη σύνταξη σχεδίων και μελετών, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια ανέγερσης οικοδομής, αποτελούμενης από υπόγειο και ισόγειο χώρο σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του πρώτου, ευρισκόμενο στην περιοχή __________ του Δήμου Κέρκυρας. Την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής του οικοπέδου είχε αναλάβει ο εναγόμενος _________, χειριστής εκσκαφέα και υιός του __________, ο οποίος, μετά από εντολή του εναγομένου _________, προέβη σε εξομάλυνση του ήδη υφιστάμενου πρανούς, ύψους 1,70 μέτρων, στα όρια του οικοπέδου στη νότια και δυτική του πλευρά, ενώ τα μπάζα που προέκυψαν από την εν λόγω εξομάλυνση, μετά από σχετικές οδηγίες του τελευταίου, εναποτέθηκαν σε απόσταση από το φρύδι του πρανούς κι εντός του γειτονικού – όμορου οικοπέδου, ώστε να χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία, κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της οικοδομικής κατασκευής. Η με αριθμό _______ οικοδομή άδεια εκδόθηκε την _________ και περί τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο εναγόμενος _________ επικοινώνησε με τον εναγόμενο _______ και του ανακοίνωσε την πρόθεση του να προβούν στην έναρξη των εργασιών της ανέγερσης. Ακολούθως, την Παρασκευή _______, έλαβε χώρα στο χώρο της υπό ανέγερση οικοδομής συνάντηση των τριών εναγομένων και του θανόντος __________, αφενός τέκνο του πρώτου και της δεύτερης των εναγόντων και αδελφός της τρίτης εξ αυτών, αφετέρου ανιψιός του εναγομένου ______ και πρώτος εξάδελφος του εναγομένου _______. Ο θανών _______ ασκούσε το επάγγελμα του οικοδόμου – καλουπατζή και του είχε ανατεθεί η κατασκευή του ξυλότυπου και του από μπετόν σκελετού της οικοδομής. Ο εναγόμενος ________, αφού διαπίστωσε, ότι ______ είχε λάβει γνώση των σχεδίων και των μελετών της υπό ανέγερση οικοδομής, υπέδειξε τόσο σε αυτόν, όσο και στον εναγόμενο _________, ότι το μέγιστο – τελικό βάθος της εκσκαφής από το σημείο της υψομετρικής αφετηρίας θα ήταν 3,10 μέτρα, ότι στα όρια της νότιας και δυτικής πλευράς του οικοπέδου, λόγω της ανηφορικής κλίσης (και όχι λόγω της μορφολογίας εδάφους), θα έπρεπε να γίνει περισσότερη εξομάλυνση του πρανούς από τα όρια του οικοπέδου και προς τα γειτονικά ακίνητα, ότι τα εξερχόμενα της εκσκαφής μπάζα – χώματα θα έπρεπε να τοποθετούνται σε απόσταση 4 -5 μέτρων μακριά από το φρύδι της εκσκαφής και ότι, εάν κατά την εκσκαφή συναντήσουν εναλλαγή του εδάφους ή νερά να διακόψουν τις εκσκαπτικές εργασίες και να τον ειδοποιήσουν. Την επόμενη ημέρα, ήτοι την ___________, ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής, με τη συμμετοχή του __________, ο οποίος θα μεριμνούσε, ώστε να επέλθει πλήρης ισοπέδωση του εδάφους στο προσδιοριζόμενο βάθος, προκειμένου να εφαρμοστεί η επιλεγμένη για την επίδικη οικοδομική κατασκευή μέθοδος του ραντιέ, που προϋποθέτει ότι το έδαφος επί του οποίου εφάπτεται πρέπει να είναι απολύτως επίπεδο, καθώς και με τη συμμετοχή του εναγομένου ________ ως χειριστή του εκσκαπτικού μηχανήματος και των δύο οδηγών των φορτηγών, που μετέφεραν τα εξαχθέντα μπάζα. Τα παραπάνω, δε, πραγματικά περιστατικά δεν αμφισβητούνται με τις προτάσεις των διαδίκων εκατέρωθεν και θεωρούνται ομολογημένα (άρθρα 261 και 352 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, την _______ και περί ώρα ________μ.μ., ενώ συνεχίζονταν οι εργασίες εκσκαφών, οι οποίες βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιό τους, ο _______, επιβλέποντας την ομαλή πρόοδο των εργασιών, βρισκόταν εντός της εκσκαφής και δη στη βάση αυτής μεταξύ της νότιας και δυτικής πλευράς του οικοπέδου, καθήμενος σε καρέκλα κάτω από ομπρέλα, εντελώς δε αιφνίδια αποκολλήθηκε ένας μεγάλος εδαφικός όγκος από το γειτονικό οικόπεδο και μετατοπίστηκε προς το εσωτερικό της εκσκαφής, ολισθαίνοντας στην κατώτερη ελεύθερηένστρωση, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει ακαριαία τον _______. Η ολίσθηση και μετακίνηση του εδαφικού όγκου εντός της εκσκαφής έγινε αιφνιδιαστικά και στιγμιαία, με συνέπεια το θύμα να μην προλάβει να απομακρυνθεί. Αμέσως τόσο ο εναγόμενος _______, όσο και οι λοιποί οδηγοί, που παρευρίσκονταν στο σημείο, επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν, σκάβοντας τουλάχιστον επί δέκα λεπτά, με τα χέρια τους, ενώ\ κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προσπάθεια όμως που ήταν αδύνατο να αποβεί επιτυχής, λόγω του ιδιαίτερα συμπαγούς εδαφικού όγκου που είχε καταπλακώσει τον _______. Τότε, σε μία απέλπιδα προσπάθεια διάσωσής του, ο ως άνω εναγόμενος έθεσε σε κίνηση το εκσκαπτικό μηχάνημα, δημιούργησε ράμπα και επιχείρησε να αφαιρέσει το μεγάλο όγκο των χωμάτων από τη βάση του διαμορφωμένου εκ της ολίσθησης λοφίσκου, ώστε, «πέφτοντας» – «αδειάζοντας» ο σχηματισθείς όγκος, να καταστεί δυνατό να ανευρεθεί ο καταπλακωθείς εξάδελφός του. Πλην όμως, με την πρώτη προσπάθειά του και χωρίς να προλάβει καν να επιχειρήσει δεύτερη προσπάθεια, το εμπρόσθιο τμήμα του εκσκαπτικού μηχανήματος έπεσε επάνω στον ατυχή άνδρα, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τον όγκο των χωμάτων από τη βάση της εκσκαφής, όπου αρχικά βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση, ήτοι στην άλλη άκρη του σχηματισθέντος λοφίσκου, με αποτέλεσμα το διαμελισμό του, ενώ, κατά την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από δεκαπέντε λεπτά περίπου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Περαιτέρω, αποδεικνύεται από την από ______2018 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονα _______, την ορθότητα της οποίας ουδόλως οι ενάγοντας αμφισβητούν, ότι ο ανωτέρω εδαφικός όγκος είχε διαστάσεις 16,40 επί 4,30 μέτρα, ολίσθησε και μετατοπίστηκε, κατά 3,80 μέτρα, εντός της εκσκαφής ως «στερεό σώμα», δεν έσπασε και διατήρησε τη μορφή του και στη νέα του θέση, ενώ η γραμμή από όπου αποκολλήθηκε ήταν 4 έως 8 μέτρα πίσω από το όριο της εκσκαφής. Μετά δε την αποκοπή και μετατόπιση του εδαφικού όγκου αποκαλύφθηκε ένα νέο κατακόρυφο πρανές, που καταδείκνυε προϋπάρχουσα επιφάνεια ρήγματος, η οποία ήταν λεία και είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της απόθεσης των ιζηματογενών γεωλογικών στρώσεων του εδαφικού σχηματισμού και δεν ήταν εμφανής, καθώς καλύπτονταν στην επιφάνεια από φυτικό στρώμα ενός μέτρου. Το ρήγμα αυτό προϋπήρχε και δεν ήταν αποτέλεσμα εφελκυστικής ρωγμής κατά την εκσκαφή στον πόδα του λόφου, ήταν μικρών διαστάσεων, δεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά ενεργών ρηγμάτων, δεν ήταν σεισμογενές και δεν είχε καταγραφεί στη νεοτεκτονική χαρτογράφηση της Κέρκυρας. Η ύπαρξη δε τέτοιων τεκτονικών ρηγμάτων εντός μάργας, που αποτελεί τη σύσταση του εδάφους, στο ανωτέρω σημείο, με ενστρώσεις ψαμμίτη (συγκολλημένη άμμος), είναι εξαιρετικά σπάνια.

Μετά ταύτα, σύμφωνα με το πόρισμα της εν λόγω πραγματογνωμοσύνης, το αίτιο που προκάλεσε την κατολίσθηση ήταν η παρουσία ρήγματος εντός του γειτονικού οικοπέδου, που δεν γνώριζε αλλά ούτε και μπορούσε να προβλέψει ο επιβλέπων μηχανικός, ήτοι ο εναγόμενος ___________, καθώς δεν εμφανιζόταν στην επιφάνεια και βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από την εκσκαφή. Εξάλλου, ο Γεωτεχνικός Πολιτικός Μηχανικός _____________, ο οποίος συνέταξε, με επιμέλεια των εναγόντων, την από ________-2012 γεωτεχνική έκθεση, σύμφωνα με το πόρισμα της οποίας η αστοχία του πρανούς οφείλεται σε ολίσθηση του εδαφικού όγκου πάνω σε μία ή σε περισσότερες αμμώδεις εδαφικές ενστρώσεις που υπάρχουν στην περιοχή, συμπληρώνει στο από ______-2016 έγγραφό του περί παροχής διευκρινήσεων αναφορικά με τη συνταχθείσα από τον ίδιο τεχνική έκθεση, ότι: «η ολίσθηση αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ενεργοποιηθεί, εάν δεν υπήρχε μία κατακόρυφη «ασυνέχεια»/ρήγμα σε μικρή (οριζόντια) απόσταση από την τελική επιφάνεια του πρανούς εκσκαφής. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η αποκόλληση έγινε στο όριο του ρήγματος. Η κατακόρυφη αυτή δε ασυνέχεια κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούσε να είναι ορατή πριν την αστοχία, αφού συνήθως τέτοιου είδους ρήγματα «ασυνέχειες» δεν φθάνουν στην επιφάνεια, κυρίως όταν στην επιφάνεια υπάρχει στρώμα εδαφικού υλικού». Διευκρινίζει, επιπρόσθετα, ότι οι διαπιστωθείσες διαφορές μεταξύ της έκθεσης που ο ίδιος συνέταξε και των λοιπών συνταχθεισών εκθέσεων από ειδικούς για τη διερεύνηση των αιτίων της αστοχίας οφείλονται αφενός στο γεγονός άτι η δική του αυτοψία του χώρου αστοχίας πραγματοποιήθηκε δύο περίπου μήνες μετά το επίδικο συμβάν και δη την ________, με αποτέλεσμα να έχουν αλλοιωθεί κάποια από τα στοιχεία, αφετέρου στην έλλειψη τοπογραφικών μετρήσεων. Την αυτοψία του δε αυτή πραγματοποίησε με τον _____, Πολιτικό Μηχανικό και _______, ο οποίος συνέταξε, με επιμέλεια των εναγόντων, την από ______ τεχνική έκθεση, βασιζόμενος στην ίδια ως άνω αυτοψία. Περαιτέρω, σύμφωνα με το πόρισμα της διενεργηθείσας από τον πραγματογνώμονα ________ πραγματογνωμοσύνης, ο εναγόμενος _______, ως επιβλέπων μηχανικός του έργου, πριν τη διενέργεια των εργασιών εκσκαφής του οικοπέδου, είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, τα οποία προβλέπονταν από το νόμο, τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της επιστήμης και την εμπειρία, για τις συνθήκες του έργου που υπήρχαν πριν τη μετακίνηση του εδαφικού όγκου. Συγκεκριμένα, το πρανές της εκσκαφής ήταν κεκλιμένο με κλίση κατάλληλη για το είδος του εδάφους, είχε γίνει αποφόρτιση της στέψης του πρανούς, τα προϊόντα της εκσκαφής είχαν εναποτεθεί σε απόσταση 5 έως 8 μέτρα πέραν του ορίου της εκσκαφής και παρέμειναν ανέπαφα μετά την ολίσθηση του εδαφικού όγκου, χωρίς να έχει αλλοιωθεί η αρχική τους μορφή και χωρίς να επηρεάσουν το βάθος ούτε την ευστάθεια του μετώπου της εκσκαφής, οι διαστάσεις της εκσκαφής ήταν οι προβλεπόμενες για να αποτελέσουν οδό διαφυγής και το βάθος της εκσκαφής ήταν μικρότερο από το προβλεπόμενο στα εγκεκριμένα σχέδια, βάσει των οποίων εκδόθηκε η οικοδομική άδεια. Ειδικότερα, το βάθος της εκσκαφής, βάσει του εγκεκριμένου από την Πολεοδομία σχεδίου τομής, ήταν 4,80 μέτρα, κατακόρυφο και κατάλληλο για μαργαϊκά εδάφη με ενστρώσεις ψαμμίτη, όπως εν προκειμένω, ενώ η εκσκαφή πραγματοποιήθηκε, εν τέλει, σε βάθος 4,45 μέτρα. Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, δεν υπήρχαν νερά ή υγρασία, οι εδαφικές συνθήκες δεν διαφοροποιήθηκαν, όπως αβάσιμα οι ενάγοντες διατείνονται, και δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση περί αστάθειας του πρανούς, πράγμα που συμβαίνει, συνήθως, πριν την κατολίσθηση, όπως πτώση χαλικιών, ανύψωση του εδάφους (φούσκωμα) στη βάση του πρανούς, εμφάνιση ρωγμών στη στέψη του. Επιπρόσθετα, όπως προεκτέθηκε, το έδαφος της εκσκαφής αποτελούνταν από μάργα με ενστρώσεις ψαμμίτη, που αποτελεί σκληρό σχηματισμό και το έδαφος του πυθμένα της εκσκαφής ήταν, επίσης, πολύ σκληρό και σταθερό. Υπό όλες τις ανωτέρω συνθήκεςτου έργου, η κατασκευή ντουλαπιών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή η τοποθέτηση αντηρίδων ή η μεγαλύτερη κλίση του πρανούς αποδεικνύεται ότι δεν ήταν επιβεβλημένη. ʼλλωστε, η λήψη μέτρων αντιστήριξης από τον επιβλέποντα μηχανικό, σύμφωνα με το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, δεν θα ήταν δυνατό να αντιστηρίξει τον τεράστιο όγκο εδάφους που αποκολλήθηκε και κινήθηκε κατά 3,80 μέτρα εντός της εκσκαφής. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ο εναγόμενος _________ έλαβε όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα από το νόμο, τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της επιστήμης και την εμπειρία, για τις κρατούσες συνθήκες και περιστάσεις, προστατευτικά μέτρα και δεν είχε την αντικειμενική δυνατότητα να προβλέψει την ολίσθηση και μετακίνηση του ανωτέρω εδαφικού όγκου εντός της εκσκαφής, που συνετέλεσε στο θάνατο του _______. Η ολίσθηση αυτή, άλλωστε, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από το μέσο, συνετό και ευσυνείδητο επιβλέποντα μηχανικό, εάν βρισκόταν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες περιστάσεις, που βρέθηκε ο ίδιος, καθώς οφειλόταν, όπως αποδείχθηκε, σε μη εμφανές και μη καταγεγραμμένο τεκτονικό ρήγμα. Με τα δεδομένα αυτά, δεν υφίσταται αδικοπρακτική ευθύνη του συγκεκριμένου εναγομένου για το θάνατο του ως άνω θανόντος. Προς επίρρωση της κρίσης αυτής του Δικαστηρίου, το Τριμελές Εφετείο Κέρκυρας, με τη με αριθμό _____/2019 απόφασή του, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, βασιζόμενη στα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, κήρυξε αθώο τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο και ήδη ανωτέρω εναγόμενο για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος του _______. Περαιτέρω, από τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω αναφερόμενων αποδεικτικών στοιχείων προκύπτει ότι και στο πρόσωπο του εναγομένου ____________, ως κυρίου του έργου, δεν συντρέχει οποιαδήποτε αμελής συμπεριφορά, συνιστώσα ενέργεια ή παράλειψη, που να τελεί σε αντικειμενική αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση της αποκόλλησης του ως άνω εδαφικού όγκου, που επέφερε το θανατηφόρο τραυματισμό του θανόντος, _______. Ειδικότερα, ο εν λόγω εναγόμενος ουδόλως αποδεικνύεται ότι παρέλειψε να λάβει, υπό την ιδιότητά του ως κυρίου του έργου, τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1396/1983. Όσον αφορά, συγκεκριμένα, τα μέτρα αντιστήριξης του πρανούς της εκσκαφής, αυτός δεν τα έλαβε, καθώς δεν του ζητήθηκαν από τον εναγόμενο __________, που είχε την ιδιότητα του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, σύμφωνα με τον οποίο δεν παρίστατο ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων, γεγονός που αποδείχθηκε, κατά τα προεκτεθέντα, από την ανωτέρω μνημονευόμενη πραγματογνωμοσύνη, μη στοιχειοθετούμενης, ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε ευθύνης του ανωτέρω εναγομένου, ως κυρίου του έργου, όπως η ευθύνη αυτή οριοθετείτε από τις διατάξεις του άρθρου 4 ν. 1396/1983.

Τέλος, αναφορικά με τον εναγόμενο ________, ως χειριστή του σκαπτικού μηχανήματος, αποδεικνύεται, ότι αυτός, σε καμία περίπτωση, δεν παρέλειψε να προβεί στις υποδείξεις του _______, που είχε την ευθύνη επίβλεψης όλου του έργου, σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της εκσκαφής, ουδόλως δε επιδείνωσε με οποιεσδήποτε προσωπικές του ενέργειες ή παραλείψεις την ευστάθεια των πρανών εκσκαφής, δοθέντος ότι συνέχισε να διενεργεί τη διαδικασία της εκσκαφής, εκτελώντας τις οδηγίες που λάμβανε, καθ’ όλη τη διάρκεια της και ιδίως, αφού είχε ενημερωθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, ότι οι συνθήκες που ανέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών δεν ενέπνεαν ανησυχία, ώστε να απαιτείται η λήψη οποιωνδήποτε πρόσθετων μέτρων εξασφάλισης του πρανούς. Περαιτέρω, αναφορικά με την κατά τους ισχυρισμούς των εναγόντων ευθύνη αυτού, συνιστάμενη στην επίδειξη εκ μέρους του αμελούς συμπεριφοράς, που επέφερε το διαμελισμό του θανόντος και τον εντεύθεν θανάσιμο τραυματισμό του, αποδεικνύεται, ότι η ενέργεια αυτού να χρησιμοποιήσει τον εκσκαφέα, προκειμένου να αποφορτίσει τους χωμάτινους όγκους, δεν συνδέεται αιτιακά με τον προκληθέντα θάνατο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του ιατροδικαστή ___________, ο θάνατος του _______ επήλθε συνεπεία θλαστικών κακώσεων του θώρακος και της κοιλίας (πυέλου) και του ακρωτηριασμού του δεξιού κάτω άκρου. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι ο όγκος που καταπλάκωσε τον θανόντα ήταν εξαιρετικά συμπαγής και μεγάλος σε διαστάσεις, αφού ξεπερνούσε τα δύο μέτρα σε ύψος, χωρίς ως εκ της μορφολογίας του και της σύστασής του, που αποτελούνταν αποκλειστικά από χώμα, να υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης διάκενου, που να του επιτρέπει να αναπνέει καθ’ όλη τη διάρκεια που βρισκόταν εγκλωβισμένος. Κατά τη σαφή δε κατάθεση του ανωτέρω ιατροδικαστή, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, υπό τις επικρατούσες αμέσως μετά την αποκόλληση συνθήκες, το ανώτατο όριο παραμονής του εγκλωβισμένου κάτω από τον προαναφερόμενο όγκο δεν μπορούσε να υπερβεί, σε καμία περίπτωση, τα 5 έως 10λεπτά, επερχόμενου σε κάθε περίπτωση του θανάτου μετά την παρέλευση του σύντομου αυτού χρονικού διαστήματος. Ο δε θανών αποδεικνύεται, από τις ένορκες βεβαιώσεις των αυτοπτών μαρτύρων και τις καταθέσεις αυτών ενώπιον του πρωτοβάθμιου ποινικού Δικαστηρίου, ότι βρισκόταν εγκλωβισμένος περίπου επί 15 λεπτά, χρονικό διάστημα κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι αρχικές μάταιες προσπάθειες απεγκλωβισμού του με τα χέρια, έως ότου ο εναγόμενος _______ στην απέλπιδα προσπάθειά του να «χαλαρώσει» το χωμάτινο όγκο, προκειμένου να ανευρεθεί ο θανών, έθεσε σε λειτουργία το εκσκαπτικό μηχάνημα. Επομένως, σε καμία περίπτωση, δεν θα μπορούσε να είχε επιζήσει, όταν ο ως άνω εναγόμενος προσπάθησε να τον απεγκλωβίσει με το εκσκαπτικό μηχάνημα. Εξάλλου, συνεπεία της αιφνίδιας πτώσης του τεράστιου χωμάτινου όγκου, ο θανών ήταν σφόδρα πιθανό να έχει ήδη υποστεί κακώσεις στο σώμα του, καθώς από τη μεγάλη ώθηση που αυτό δέχθηκε εκσφενδονίστηκε από τη βάση του πρανούς, στο οποίο βρισκόταν τη στιγμή της αποκόλλησης, περί τα τρία με τέσσερα μέτρα μακρύτερα, στη βάση του λοφίσκου που προκλήθηκε. Το γεγονός, όμως, αυτό δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από οποιονδήποτε επιμελή και συνετό, υπό τις προπεριγραφόμενες συνθήκες, μέσο άνθρωπο, όπως συνέβη και με τον συγκεκριμένο εναγόμενο, ο οποίος, κατ’ αντικειμενική κρίση, δεν ήταν δυνατό να προβλέψει ότι ο θανών είχε μεταφερθεί βίαια από τη βάση του πρανούς, που βρισκόταν, στο σημείο πλησίον του τελειώματος της βάσης του λοφίσκου που διαμορφώθηκε, συνεπεία της ολίσθησης. Είναι δε ενδεικτικό της έλλειψης οποιασδήποτε αμελούς συμπεριφοράς το γεγονός ότι, ακόμα και υπό τις δραματικές συνθήκες πανικού και αγωνίας που επικράτησαν στη θέα της καταπλάκωσης, ο εναγόμενος _______ δεν επιχείρησε να διεισδύσει το βραχίονα του εκσκαπτικού μηχανήματος στη θέση που γνώριζαν ότι βρισκόταν ο θανών τη στιγμή της ολίσθησης, αλλά στο εντελώς αντίθετο άκρο, έχοντας σκοπό όχι να τον ανεύρει δια της εκσκαφής, αλλά να αποφορτίσει τον όγκο των χιομάτων, κατά τα προεκτεθέντα, ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του μέσω της ανασκαφής με τα χέρια, πράξη που επιχείρησε μία μόνο φορά, καθώς με την πρώτη του προσπάθεια συνάντησε το σώμα του θανόντος, το οποίο διαμελίστηκε. Από τα ανωτέρω αποδειχθέντα συνάγεται με σαφήνεια, ότι δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ενέργειας του ανωτέρω εναγομένου και της επέλευσης του θανάτου του ____________ και, κατ’ επέκταση, δεν δύναται να θεμελιωθεί αδικοπρακτική του ευθύνη για το επίδικο συμβάν. Στην κρίση αυτή, άλλωστε, κατέληξε και το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας με τη με αριθμό _________/2015 απόφασή του, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, και κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους και ήδη εναγόμενους ____________ για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια σε βάρος του _______

Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, ενώ παρέλκει, εξ αυτού του λόγου, η έρευνα των νομίμων ενστάσεων που και οι τρεις εναγόμενοι προέβαλαν με το δικόγραφο των προτάσεών τους. Τέλος, οι ενάγοντες πρέπει, λόγω της ήττας τους, να καταδικαστούν στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εναγομένων, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος των τελευταίων (άρθρα 176, 178 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καθ’ ων η κλήση – ενάγοντες στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των καλούντων – εναγομένων και καθ’ ου η κλήση – εναγομένου, τα οποία ορίζει για τους μεν πρώτους στο χρηματικό ποσό των ______________ (_______,00) ευρώ, για τον δε δεύτερο, επίσης, στο χρηματικό ποσό των ______________ (__________,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Κέρκυρα την ______ 2020 και δημοσιεύθηκε στο ίδιο μέρος σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, την _______________ χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

You might like